『 đức vân xã / đường lương 』 có lẽ quãng đời còn lại

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: 『 đức vân xã / đường lương 』 hoặc hứa dư sinh Tác giả: Chu Gia Tiểu Nương Tử Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 36. Chương 35 Thời gian đổi mới: 26-05-2020 Cảm ơn: 0 lần Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí Chu Cửu Lương: Làm bạn ngươi là ta quãng đời còn lại trung chuyện quan trọng nhất. Mạnh Hạc Đường: Có lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, dài dòng quãng đời còn lại không hề có ta... Tag: Yêu sâu sắc, Giới giải trí, Hiện đại hư cấu Một câu tóm tắt: Chưa từng vãn hồi bỏ qua, sẽ trở thành sai lầm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: