ĐTKGKTH

Đăng bởi: NgocJade91

Cập nhật: 25-04-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thất Dạ Vong Tình Thể loại: làm ruộng văn, tùy thân không gian, sinh tử văn, tu hành. Độ dài: 152 chương. Chương 1 - 30: Hắc Tinh Linh Chương 31 đến hết Kusami Beta-er: irisbui1609

Danh sách chương: