[drop] strayteez; đi săn hay bị săn?

Giới thiệu truyện:

đã bao giờ bạn nghĩ thế giới bạn đang sống là giả lập? mọi sự kiện diễn ra xung quanh thật ra chỉ là một tựa game.

Danh sách chương: