[Drabbles] Gửi anh, ngày chờ tháng nhớ năm thương.

Giới thiệu truyện:

Wonho vẫn ở đây, cùng Monsta X và Monbebe. HyungWonHo// WonhoxMX// WonhoxMBB.

Danh sách chương: