[Đồng nhân] Xuyên qua Đại Đường chi ta sẽ ma pháp

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 04-06-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nh? th? n�o nh�y m?t ?i ra t�y m?t ???ng s? ni�n k? ??i? R?i lo?n c? ??i l�m cho n�ng nh? th? n�o sinh t?n? G?n d?a v�o n�ng c�i kia g� m? t? truy?n ma ph�p tr� tr?n giang h?? V?n l� h?n c�i giang h? th?n c�n v?n l� l�m v� l�m m? n? qu� ?� nghi?n? ?� l� m?t h?o v?n ??... Nh?ng l�, kh�ng ngh? t?i, th? nh?ng l� nh? v?y m?t c�i th? gi?i a! ! ! ! N? ch? ??i ???ng! ??ng d?ng ph?n kh�ch!

Danh sách chương: