[ Đồng nhân Tokyo Revengers ] Tiệm mì Natsukashii

Giới thiệu truyện:

"Mọi quyết định trên thế giới này đều có cái giá của nó. Tất cả chúng ta đều đang sống để trả những cái giá đó" Những mối liên kết trong quá khứ dần dần được làm rõ. Con đường nào dành cho những con người tràn đầy tội lỗi? Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật. Vui lòng không reup nếu chưa được cho phép. Author: Củ Lạc Giòn Tan

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: