[đồng nhân Kuroshituji] Angel

Đăng bởi: TrnAn17

Cập nhật: 29-07-2017

Tag:#cielphantomhive#kuroshituji


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nữ hoàng Pháp Angelika bỗng dưng trong nửa đêm chết nhưng linh hồn lại lạc loài vào quyển truyện Hắc Quản Gia cô vừa đọc. Angelika xuyên thành Angelia Windsor vừa là tử tước Windsor vừa là hôn thê của Ciel Phantomhive. Bây giờ phải bắt đầu câu chuyện tình thôi chứ nhỉ

Danh sách chương: