[Đồng Nhân Fairy Tail] Bá Tước Bóng Đêm

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tư Nguyệt. Bóng đêm là thứ sinh ra vạn vật, kể cả ánh sáng cũng từ bóng tối mà sinh ra. Đứa trẻ đó, là kết tinh của bóng tối sâu thẳm. (Nguồn ảnh: Pinterest)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: