[Đồng Nhân Anime] : Làm Cứu Thế Anh Hùng Ta Đây Thật Mệt Mỏi

Giới thiệu truyện:

Hắn là ý chí nhân loại kết tinh ra Anh Hùng, chú định hắn sẽ phải chu du qua nhiều thế giới để cứu vớt nhân loại, tiếp tục dòng lịch sử dài đằng đẵng của cả chủng tộc. Hệ thống vì hắn mà tồn tại, nhân loại hi vọng giờ đây đặt trên lưng thiếu niên trẻ tuổi, hắn từng sống một đời bình thường nay có cơ hội siêu việt hết thảy, hắn làm sao có thể bỏ qua ? và thế là, thiếu niên bước chân vào không hồi kết cứu thế con đường. Map 1 (đang tiến hành) : Rakudai Kishi no Calvary (Hiệp sĩ lưu ban). Map 2 : Danmachi Map 3 : Re Zero

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: