Đồng hồ cát thứ 2 [ Tokyo revengers ] Phạm Thiên x Kokonoi

Giới thiệu truyện:

Nếu thời gian có thể quay lại từ đầu thì tôi bằng mọi giá phải thây đổi... T/g : đây là cốt truyện của tôi (1 phần thôi) nhưng nhân vật không phải của tôi 1 vài phần đầu là cốt truyện chính do tác giả của Tokyo revengers viết Vừa ngược vừa ngọt nha (^▽^)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: