[Done] [Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến ] [16+] _ Động Tâm

Giới thiệu truyện:

Tên Truyện: Động Tâm CP: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Category: thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, nhẹ nhàng. Au: WithHoppi Rating: 16+. Những chương có H sẽ có warning sau. Summary: Niên hạ ngành công nghệ thông tin thích thầm Niên thượng ngành Mỹ Thuật Thiết Kế. Có đôi khi, chỉ trong một khắc, chỉ cần một lần chạm tay, chỉ cần một lần mỉm cười, con tim có thể trễ một nhịp đập.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: