Đổi cha có thể hay không vui sướng đâu

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lương lương lương Convert: ShiokaraOxO Edit: ShiokaraOxO Nguồn: Lofter Link: https://fangyanlemeiyou.lofter.com/ Thể loại: Tổng mạn, Xem ảnh thể, Katekyou Hitman Reborn CP: All27 không hủy quan xứng

Danh sách chương: