[ Đoản - Wakami ] Chú Bạch Báo Cắn Mỏ Bé Cá Rồi!!!!

Giới thiệu truyện:

Nơi sản xuất nhưng bài đoản về couple Wakasa x Mikey của tôi OOC ⚠ 📌 Fanfic được sinh ra từ tưởng tượng của tác giả không liên quan đến nhân vật gốc 📌 Không tiếp kì thị, không tiếp anti 📌 Không tiếp nhà All/////////Take!!! 📌 Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠ - - - Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^v^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: