Đoản Văn

Giới thiệu truyện:

Chỉ là các đoản nhỏ, ngẫu hứng mà viết. Vui lòng không chỉnh sửa, mang đi phải ghi nguồn. " Chàng đối ta, vốn dĩ chỉ có chữ hận. Ta đối chàng, lại là chữ yêu. Từ yêu sang hận, đau khổ biết mấy. Phong Tư Đường, Tư Nguyệt ta chết đi, vạn đời vạn kiếp cũng không muốn gặp lại chàng. "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: