| Đoản văn | AllLay

Giới thiệu truyện:

Thể hiện lòng yêu thương và sủng ái đối với Xing Xing đáng yêu :3 Thể loại : pink, ngược và luôn đáng yêu :3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: