Đoản ( Hiểu Tống Tiết) Tam Thế Nhân Duyên.

Giới thiệu truyện:

Đoản [ mdts ] Truyện tình nghang trái của ba người Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, Tiết Dương . Thỉnh thoảng sẽ có những nhân vật khác. Tác giả : tiểu miêu Tình trạng : hoàn / 27-7-2020 Thể loại : đam mỹ, tu tiên, sinh tử, 3p, sm, H+ , ngược bất chấp , ngọt cũng bất chấp luôn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: