Đóa Hồng Tàn Phai | Vie Chs

Giới thiệu truyện:

"Suy cho cùng, tại sao lại phải theo đuổi một thứ vốn chẳng thuộc về chúng ta ?" Ngày viết : 09 07 2022 __Cân Nhắc__ Chính Trị - Mỹ Thụ Công - Chiếm hữu công - Cơ trí thụ - Nam x Nam - Hiện Đại - Nam x Nam Tác phẩm của @ShiYann31 - Hoàng Tĩnh Tĩnh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: