Đồ Tể Gia Tiểu Phu Lang - Ma Lạt Duẩn

Giới thiệu truyện:

Thể loại: cổ đại, sinh tử, chủng điền, bố y, nam nam thế giới, trước hôn sau yêu, hoan hỉ oan gia, ngọt, sủng, 1x1, nhiều cp, HE. Văn án: Điền Tiểu Mãn ở trong thôn tiếng xấu lan xa, hán tử các ca nhi tránh chi duy sợ không kịp. Hắn mảy may không thèm để ý, dù thế nào đi nữa hắn đời này thầm nghĩ gả cái phần tử trí thức, sau khi có thể làm quan bà lớn, ai biết tạo hóa trêu ngươi, lại bị này chết tiệt đồ tể buộc định rồi cả đời. Diễn viên: Điền Tiểu Mãn; Lý Văn Hiên ┃ phối hợp diễn: rất nhiều ┃ cái khác: hoan hỉ oan gia; trước hôn sau yêu; sinh tử

Danh sách chương: