|ĐNHP|[DracoxYou]༺𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑯𝒊𝒔 𝑺𝒑𝒆𝒍𝒍༻

Giới thiệu truyện:

Tôi không tin thứ tình yêu như điên như dại mà tôi dành cho anh này là tác dụng của Amortentia. Tôi bịt tai mình lại và ngã rạp xuống đất, la hét cầu xin tất cả hãy dừng lại. Bọn họ nói rằng đang cứu lấy tôi. Nhưng sao tôi cảm giác như linh hồn của tôi đang dần bị rút cạn ra thế này, khi trái tim trống rỗng của tôi không còn cảm thấy yêu anh nữa... ۞ 𝒓𝒊𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂 𝒈𝒂𝒖𝒏𝒕 𝒙 𝒅𝒓𝒂𝒄𝒐 𝒎𝒂𝒍𝒇𝒐𝒚 #Không nhận chuyển ver

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: