[ĐN Tokyo Revenges] Mỹ Nữ Là Người Thương Của Izana!

Giới thiệu truyện:

Izana từ khi đến cô nhi viện lại mọc ra thêm một cái đuôi nhỏ bị bệnh thiểu năng, ai mà biết được người xung quanh cứ gọi con nhỏ thiểu năng này là thanh mai của Izana. Cơ mà cậu cũng không ghét nhỏ lắm ngoại trừ việc nhỏ bị thiểu năng. -Narue Mika thả tao ra hoặc tao bẻ cổ mày! -Không mỹ nữ quyết định rồi từ nay cậu sẽ làm chồng mỹ nữ. -Thế mày tin tao bẻ cổ mày không? -Không? Ừ thì đúng thật Izana chả dám đánh Mika đâu, nhưng quá giới hạn thì vẫn phải đánh. -Thế tao làm gì mày mới chịu thả ra. -Mình đến lễ đường đăng kí kết hôn đi! Nó điên rồi cậu từ chối hiểu trường hợp này.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: