ĐN One Piece| Dưỡng Chó Săn Sinh Hoạt Sau (NP)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: No.08 (Linh Bát) *** https://phongbaocac.ura.vn/ *** ĐN One Piece| Dưỡng Chó Săn Sinh Hoạt Sau (NP) Thể loại: đồng nhân, np, ngôn tình, sủng, ngọt, Dàn nam nhân mưu mô phúc hắc nhãi ranh x Người nuôi dưỡng vô tâm Văn án: Viktoriya sống suốt 900 năm, chưa từng, chưa từng... bị một đám nhãi ranh như thế khinh thường a! "Ta đã nói rồi, ta, không muốn được bảo hộ! Aaaa,Chết tiệt!!" *** Cautioned***: Nữ chính là lâu đời nhất một cái Thiên Long Nhân, cơ thể giống như Phượng Hoàng Niết bàn Trùng sinh, chừng cỡ 100 năm sẽ chết đi, tái sinh lại thành một bé gái ở một địa phương nào đó bất kỳ. ***Cautioned***: thể loại np, dưỡng chó săn, ... ***Cautioned: truyện viết ra để tg tự yy, không nhận gạch đá ỌAO

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: