[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc

Giới thiệu truyện:

Đây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: