[Đn Knb] Chuyển sinh được làm thanh mai của Nam Thần?!

Giới thiệu truyện:

Tựa: [Đn Knb] Chuyển sinh được làm thanh mai của Nam Thần?! Tác giả: Yoko Tsubasa Độ dài: Tạm chưa biết . . . Akashi Seijuro có một cái thanh mai, khá là bi quan đi? Bìa des by me :v

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: