(Đn bnha) Làm con gái của All Might cảm giác thế nào nhỉ?

Giới thiệu truyện:

"Cái mợ nó! người ta con xuyên không làm con dân gương mẫu. Tới tôi thì là con tội phạm là thế nào! tôi không cam tâm!!! Tôi phải vùng lên " ___________ Chạy cốt truyện như gió! Muahahahaha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: