Dịch | KHÔNG CÒN NHỎ NỮA - Thuận Hàng/豪吃懒左

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 哥,我不小了 Tác giả: Trúc Nhiễm 竹染 Bối cảnh: phi hiện thực Thể loại: ngọt, tuổi tác chênh lệch 9 tuổi Đôi chính: Trương Tuấn Hào x Tả Hàng Trình trạng: 17 chương Edit by #I ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây. × Bản dịch không chính xác 100% × Link wordpress: thieunienlau18.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: