Đi và Trải Nghiệm

Giới thiệu truyện:

Đây là một cuốn hồi kí về cuộc sống của tôi Nó là 1 chùm rất nhiều câu chuyện nhỏ quanh cuộc sống và những trải nghiệm có bi có hài và những bài học sau mỗi câu chuyện của cá nhân mình

Danh sách chương: