Design - Edit By Me [ Edsel ]

Giới thiệu truyện:

Tác Giả: Hạo Kỳ Thiên ( Edsel ) Nội dung như tựa. Là tập hợp những tác phẩm design khi rỗi nghề của tôi. Đã và chỉ làm việc duy nhất tại Laverna Krisla Bar. Bản thân tôi edit hơi thiên hướng cổ. Cũng thích giúp người làm niềm vui, nhận đơn tùy hứng càng tùy tâm trạng nên chỉ có vài ba đơn lẻ tẻ nhưng là toàn bộ tâm huyết của bản thân. Mời!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: