Dazai x Chuuya ~ Soukoku- Thời Khắc Này -( Đoản - Oneshots )

Giới thiệu truyện:

Tình yêu của Dazai và Chuuya là thứ gì đó mà chính họ cũng không hiểu được.. Tiêu đề : Thời Khắc này Những mẫu truyện về Soukoku ~ Thể loại : Không biết. Có thể là Ngọt, mà có khi cùng nên mở quầy bán Ngược...Đùa thôi, tuỳ hứng. Nhân vật không thuộc về tôi Họ thuộc về tác giả BSD. Tôi chỉ là đứa nuôi mộng BL thôi. Để mà nói thì họ thuộc về nhau rồi cơ :))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: