[Darling in the Franxx OS] [ 9'α x 002 ] Tuyết.

Giới thiệu truyện:

Zero Two ghét tuyết, nhưng Nine Alpha thì ngược lại.

Danh sách chương: