đáp án.

Giới thiệu truyện:

vẫn là phải trải nghiệm một chút đắng của tình yêu tuổi học trò, nhỉ ? © molinz.

Danh sách chương: