Đăng tùm la tùm lum( Drop)

Giới thiệu truyện:

( Cái bìa là do mị vẽ luôn:vv) Nơi chứa tranh vẽ, vài đồ handmade và mấy thứ linh tinh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: