[Đam mỹ cao H] 18 kiểu đa dạng (ongoing)

Giới thiệu truyện:

18 KIỂU ĐA DẠNG (Hoa dạng thập bát thức - 花樣十八式 ) Tác giả: Thư Quỹ Mã Giáp - 書櫃馬甲 Thể loại: thịt văn, cao H, võng du, nhiều thế giới, NP, bla bla... HE. Chuyển ngữ: Sài Đao (wattpad ThaThuu) Review by tui Tiểu thụ dâm đãng (còn trinh trắng) tham gia vào cái game chịch chịch, cứ mỗi phó bản em nó được đưa đến những thế giới khác và hoàn cảnh, nhân vật khác nhau. Nhiệm vụ của em nó rất đơn giản, chịch chịch chịch =))) chịch không được thì thất bại, bị hệ thống phạt chịch =))) Cảnh báo vô tiết tháo, vui lòng cân nhắc, trước mỗi chương tui sẽ warn thể loại của chương ấy, thím nào thấy dính lôi thì né ra, đọc chương khác nha =))) Tổng lại thì NP nhá, kết happy ending!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: