[Đam mỹ/ABO/Hoàn] Nhiễm phải pheromone của em - Tất Hoài Niệm

Đăng bởi: tieuphimieu

Cập nhật: 21-01-2022

Tag:#abo#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM (Nhiễm thượng nhĩ đích tín tức tố) Tác giả: Tất Hoàn Niệm Thể loại: Danmei Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, ngọt văn, vườn trường, cường x cường, băng sơn phúc hắc nam thần công (giá trị Alpha bùng nổ biến thành quỷ súc đế vương công) x thần đồng khoa học tự nhiên thâm nho thụ (trước Beta sau phân hoá thành Omega thụ), 1×1, HE Nhân vật chính: Bùi Diễn x Lạc Hành Vân Edit: Mimi, DLinh Beta: Chi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: