Đại Kết Cục ( Thomas x Newt)

Giới thiệu truyện:

Một kết thúc khác cho Newt, cậu xứng đáng có một HE bên bạn bè và gia đình mà. * khóc một dòng sông vì kết phim * :((((

Danh sách chương: