⦉Đσα̉n| вrıghtwın⦊ ♥︎ 𝙽𝚐𝚘̣𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚘 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 ♡

Giới thiệu truyện:

Là một fic nhỏ tập hợp những mẩu chuyện của sói rén Sáng Trần và thỏ nhỏ Minh Hắng. _______ ©️Cre : Đong đưa with Hoppi ☀︎ https://www.facebook.com/WithHoppi/ Chuyên mục: Hôm nay Sáng và Thắng nói gì với nhau thế? Author: @WithHoppi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: