[CV][SOONHOON] Bạn Trai Yandere

Giới thiệu truyện:

"Đêm còn dài, tinh còn nhiều~" Fic gốc : "Bạn Trai Yandere" Tác giả : @ThienShyn Tác giả chuyển ver : doah • Truyện đã được tác giả cho phép để chuyển ver • Vui lòng không mang đi nơi khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: