Cứu vớt bi thảm song tính nhân thê ( mau xuyên tổng công )

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công Nguyên sang / nam nam / hư cấu / cao H / chính kịch / xuyên qua / mỹ nhân thụ Quý Uyên trói định bi thảm song tính nhân thê cứu vớt hệ thống, vì thế liền bắt đầu các loại thông qua bạch bạch công lược đưa bọn họ cứu ra hố lửa con đường. Mau xuyên, đi thận đi tâm cũng có chút cốt truyện, còn lại tất cả đều không cam đoan, nhập hố cần cẩn thận.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: