Cười

Đăng bởi: TrmNgc240

Cập nhật: 19-02-2017

Tag:#romance#sad


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tôi đang cười, đâu có khóc, đâu có buồn, phải không?! P.s: Truyện lấy cảm hứng từ Ties of Compassion

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: