Cuộc Sống Thay Đổi [ Kacchan x Deku ] [ Todoroki x Deku]

Giới thiệu truyện:

Bản truyện đầu tiên của mem mới. Câu chuyện SE hay HE thì chưa bít 😉 Trình độ Văn còn kém nên mn giúp đỡ nha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: