Crush N Wife (Seulrene) [Bách Hợp]

Giới thiệu truyện:

Bỗng một ngày cô xuyên đến một thế giới khác... mà ở nơi đó người cô đơn phương trở thành vợ cô. **Fic viết song song với quá trình đăng. Có thể sẽ lâu mới ra một chap.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: