( Countryhumans ) USA ta xuyên không ?

Giới thiệu truyện:

USA là siêu cường quốc số 1 thế giới. Anh ta là kẻ tự cao, tự đại, ngạo mạn. Anh ta có quyền, có tiền, có mọi thứ trong tay. Anh ta là kẻ đối lập với Vương Quốc Anh là U.K Anh ta là một Playboy chính hiệu, ăn chơi lắm điều. Nhưng thế đéo nào !!! Trời lại bắt Ta đi xuyên không chứ !!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: