(Countryhumans) TUYỂN TẬP ONESHOT VỀ OTP

Giới thiệu truyện:

Không có gì đâu. Chỉ là nơi mà một đứa simp hít OTP thôi à^^ *Một vài điều quan trọng: - Đây là OTP của tôi - Nếu là NOTP của bạn thì đừng đọc(đừng đục thuyền của tôi) - Tôi không muốn có những bình luận ác ý trong truyện của mình Nếu các bạn tôn trọng tôi, tôn trọng truyện của tôi, tôi sẽ tôn trọng các bạn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: