[Countryhumans(my au) x Reader]Đường

Giới thiệu truyện:

Tiêu đề là ''Đường'' nhưng chưa chắc ngọt. Your name đa phần là nữ nhưng sẽ có vài chap là nam. -Truyện không có ý tẩy trắng, xúc phạm nhân phẩm,quốc gia, bất kì cá nhân hay tập thể nào -Truyện chỉ dùng để giải trí, không liên quan đến kinh tế,lịch sử ,chính trị và khoa học CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad

Danh sách chương: