|Countryhumans||CHs AU|•Âm thầm•

Giới thiệu truyện:

Hãy coi như những nhân vật trong đây như những nhân vật bình thường. Không liên can tới vận mệnh quốc gia hay theo lịch sử. ========= "Cậu là một hồn ma, lản vản ở cạnh chúng tôi, rồi xen vào cuộc sống của chúng tôi cứ như vận mệnh vậy..." "Tại sao cậu lại ở đây?" "Lí do gì khiến cậu lại tự vẫn...?" "Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?" . . . . "Bởi vì..." Cái bóng mờ ảo đứng trước họ, cất giọng nói nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn thẳng vào một người. Mỉm cười đầy ma mị... . . . "...câu chuyện này cần có kết thúc!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: