con tác giả và proxy high

Đăng bởi: creepychan2683

Cập nhật: 24-03-2018

Tag:#creepypasta


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

tui nhận được một lá thư mời vào một ngôi trường xa lạ và địa chỉ của nó là... RỪNG CẤM. Và... xem đi rồi biết

Danh sách chương: