Cơm nắm muối tiêu - YZL

Đăng bởi: starfishvenryu

Cập nhật: 03-01-2022

Tag:#yzl#zjy#zky


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Vũ không ngại gió đông quạt vào làn da hai người buốt giá, chống thân trên dậy, đánh cắp hơi ấm trên bờ môi em. Nhân vật hiện thực, câu chuyện giả tưởng, viết với tình yêu, bởi starfish.

Danh sách chương: