[Chuyển ver][Seulrene] Mẹ Kế🐻♡🐰

Giới thiệu truyện:

Kang Seulgi là một tiểu thư của gia đình giàu có trong thành phố. Tập đoàn Kang Thi của gia đình Kang SeulGi là tập đoàn lớn. Ông Kang cha của Seulgi là một người độc tài, vợ vừa mất ông đã cưới thêm một người vợ trẻ đẹp là Irene, cô gái chỉ trạc tuổi với SeulGi. Bae Irene bị mọi người mỉa mai chỉ vì cưới ông Kang để trả nợ cho gia đình. Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới. Định mệnh ấy🙄, số phận ấy🤗 đã làm thay đổi của một đời người!!!! Tác giả chính:Thư Thiên Ẩn<3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: