[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞ

Giới thiệu truyện:

"Người khiến ta vì thích mà ánh mắt trở nên khác biệt luôn là em. Người đã thành thân mà ta vẫn hằng nhớ nhung là em. Đo thân thể để may y phục cho một người vẫn là em. Từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ có một mình em." Bản gốc dịch: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1713532665481343&type=3 Tác giả: Thất Nguyện Lệ Bản dịch: Hoàng Ánh Nguyệt (Yue) Chuyển ver đã được sự đồng ý của người dịch. Không reup, không đem ra khỏi wt.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: