|Chuyển Ver|[BBB - HaliSol] Chồng Tôi Là Diêm Vương

Giới thiệu truyện:

.... Vâng không nhầm đâu, chồng tôi hắn ta là Diêm Vương, đã vậy hắn ta còn là người...à không Diêm Vương phải là ma chứ nhỉ. Hắn ta là thằng ma đẹp nhất cái âm phủ này - Halilintar Thunderstorm. Còn tôi - Solar Sonoda, tôi chỉ là một con người bình thường, không hiểu vì lí do gì bị bắt xuống âm phủ, đã vậy còn bị bắt phải kết hôn với hắn ta. Khoan...nếu đây là âm phủ, hồn tôi trôi xuống đây, vậy có nghĩa... tôi ở dương gian đã chết rồi ư? .... Fic được chuyển ver từ một Fic gốc cùng tên. Cover của fic được thiết kế và thực hiện bởi Amie (@Amie_2108) . Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với Amie (@Amie_2108). Author ver gốc: Amie (@Amie_2108). Author chuyển ver: Mosc (@Hishirani). Pairing: Halilintar × Solar Status: Completed

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: