[Chuyển ver | Bác Chiến] DẠ YẾN

Giới thiệu truyện:

Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ , song xử nam, có thịt, HE. VĂN ÁN Vốn là một đào hát, thế nhưng vì bị thương mà phải từ biệt sân khấu, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức bi thương, không ngờ chuyện bi thảm hơn còn ở phía sau: bị ép gả cho Vương lão gia hơn 70 tuổi (chưa từng cùng phòng qua, các bạn hiểu đó~) Mỗi ngày đều thật phấn khích, không chỉ uống "canh hạ hỏa" của ông già chết tiệt kia, mà còn phải đối mặt với sự nhục mạ của một đám thê thiếp. Chính vào thời khắc sắp không chịu đựng nổi nữa, con thứ của Vương lão gia là Vương Nhất Bác vừa du học trở về. Người này tư tưởng đầu óc đều được Tây Dương khai hóa, thiếu niên thế mà lại động tâm với y. Ở ngoài mặt, từng chữ từng câu đều cung kính gọi y là "mẹ Tư", nhưng sau lưng lại đối với y không có quy củ một chút nào, còn mang những thứ tư tưởng Tây Dương "cởi mở" giày vò y. Trọng điểm: dân quốc, giá không, không sinh tử, mẹ nhỏ cẩu huyết văn, công 21 tuổi, thụ 26 tuổi. Xem tóm tắt giới thiệu đã biết mìn ở đâu. Vương lão gia hơn 70 tuổi, ốm yếu, tương đương với việc chỉ là trang trí, thụ hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt khác, "canh hạ hỏa" ở đây không giống như giải thích theo kiểu truyền thống.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: